AKTUALNIE ...

BUDOWNICTWO ROLNICZE

Firma Rembud oferuje swoim Klientom kompleksową realizację obiektów Agro.  Obiekty wykonujemy na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora lub zgodnie z projektem wykonanym przez nasze biuro projektowe. Dzięki doświadczeniu wynikającemu z różnorodnych projektowanych obiektów oraz wysokim kwalifikacjom naszej kadry inżynierskiej możemy podjąć się następujących realizacji inwestycji:

 

• chłodnie

• pieczarkarnie

• obory

• chlewnie

• kurniki

• indyczarnie

• bukaciarnie

• itp.

 

Nasze zalety:

własne biuro projektowe wspomagane  najnowszymi  programami  projektowymi

nowoczesny park maszynowy  do obróbki i prefabrykacji elementów stalowych

szybka i profesjonalna budowa

 

 Zapewniamy:

• koncepcję i doradztwo

• budowę pod klucz

• bezpośredni nadzór Inwestorski (zastępstwo inwestorskie)

• doradztwo w uzyskaniu funduszy unijnych

kosztorysowanie

 

Specjalizujemy się w budowie obiektów

 

  • DROBIU - brojler / nioska / reprodukcja
  • BYDŁA - mlecznego i mięsnego
  • TRZODY CHLEWNEJ

KURNIKI

Firma Rembud buduje, modernizuje  pojedyńcze obiekty oraz realizuje  całe fermy łącznie z zagospodarowaniem terenu oraz kompletną dokumentacją budowlaną. Naszym celem jest budowa i obsługa kompleksowa przy minimalnym zaangażowaniu inwestora.

 

Według naszych doświadczeń i doświadczeń  hodowców, z którymi współpracujemy nowoczesny budynek inwentarski powinien  spełniać podstawowe kryteria takie jak:

- Koncepcja oraz projekt w oparciu o optymalnie dobraną technologię

- Konstrukcja budynku  pozwala na utrzymanie budynku w wymaganych warunkach sanitarnych

- Konstrukcja budynku i izolacja  minimalizuje koszty ogrzewania oraz pozwala zapewnić odpowiedni mikroklimat

- Użycie materiałów budowlanych odpornych na agresywne środowisko panujące w kurniku obniżających degradację budynku ( np.płyty warstwowe ze specjalnymi okładzinami  zewn. oraz konstrukcja budynku ocynkowana)

- Szybki czas budowy oraz możliwość rozbudowy w oparciu o konstrukcję szkieletową

 

Poniżej przedstawiamy charakterystykę  budowy proponowanego przez naszych specjalistów kurnika:

 

KONSTRUKCJA

 

• Konstrukcja główna wykonana ze stali gorącowalcowanej lub blachownic, optymalna szerokość kurnika ok 15- 24m, rozstaw ram konstrukcji co 6 m

• Konstrukcja drugorzędna (płatwie dachowe oraz rygle ścienne) wykonane z elementów zimnogiętych

• Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe lub malowanie farbami poliuretanowymi do grubości 150 µm

• Kontrukcja stalowa widoczna lub na zewnątrz budynku w opcji z sufitem podwieszanym blachą trapezową na dachu

Obudowa

 

DACH/SCIANA:

 

• Konstrukcja główna wykonana ze stali gorącowalcowanej lub blachownic, optymalna szerokość kurnika ok 15- 24m, rozstaw ram konstrukcji co 6 m

• Zabudowa  dachu i ścian z płyt warstwowych z rdzeniem w postaci pianki poliuretanowej typu PUR lub PIR. o zalecanej grubości  izolacji 80 - 120 mm w zależności od typu hodowli.

• Możliwość wyboru okładzin wewnętrznych pozwala na montaż płyty w środowiskach o zróżnicowanym stopniu agresywności. (Dostępne powłoki: PE, PVC, PDF, Fiberglass, NP60)

• Wloty powietrza, wentylatory czołowe lub wywiewne montowane według wytycznych technologicznych

• Pomieszczenie techniczne/sterownie są budowane w dowolnie wybranym przez hodowcę miejscu w celu ułatwienia montażu instalacji w kurniku

• Drzwi i bramy wjazdowe wykonane ze stali ocynkowanej i  płyty warstwowej w kolorze elewacji kurnika lub opcjonalnie drzwi i bramy systemowe.

• Podwieszenie systemów zadawania paszy, pojenia podwieszone do konstrukcji w rozstawie według wytycznych technologicznych

Etapy realizacji:

• Koncepcja fermy

• Projekt technologiczny

• Uzgodnienia środowiskowe inwestycji w celu uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy

• Przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

• Przygotowanie kosztorysu w celu uzyskania kredytu

• Budowa i nadzór

 

Przygotowanie dokumentacji odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

OBORY

Firma Rembud realizuje inwestycje inwentarskie kompleksowo począwszy od projektu technologicznego i budowlanego do budowy i wyposażenia.

W budynkach inwentarskich ogromna rolę przykładamy do zapewnienia optymalnych warunków zwierzętom  w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności. Poniżej przedstawiamy naszą koncepcję obory w oparciu o nasze doświadczenia oraz hodowców.

Ściana

 

• konstrukcja główna wykonana ze stali gorącowalcowanej lub blachownic

• konstrukcja drugorzędna (płatwie dachowe oraz rygle ścienne) wykonane z elementów zimno giętych

• zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe lub malowanie farbami poliuretanowymi do grubości 150 µm

Obudowa

 

Dach:

• Do zabudowy dachu zastosowano płyty warstwowe z rdzeniem w postaci sztywnej pianki poliuretanowej o grubości od 50-60 mm, wystarczającej do zachowania odpowiedniego komfortu cieplnego zimą oraz ochrony przed rozgrzewaniem się budynku latem.

• Za względu na agresywne środowisko panujące wewnątrz budynku zastosowano wewnętrzna okładzinę płyty warstwowej ze specjalnego laminatu „Fiber Glass”, który jest odporny na korozję.

Ściana:

• do wysokości 2,5 m ściana murowana z bloczków typu silikat lub suporex 24 cm grubości

• powyżej zastosowano przesuwne okna z profili aluminiowych wypełnionych poliwęglanem, które zapewniają odpowiednie doświetlenie i wentylację.

 

Etapy realizacji

 

• koncepcja fermy

• projekt technologiczny

• uzgodnienia środowiskowe inwestycji w celu uzyskania decyzji środowiskowej i decyzji o warunkach zabudowy

• przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

• przygotowanie kosztorysu w celu uzyskania kredytu

• budowa i  nadzór

przygotowanie dokumentacji odbiorowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

CHLEWNIE

Firma Rembud kompleksowo realizuje inwestycje inwentarskie począwszy od projektu technologicznego i budowlanego do budowy i wyposażenia. W budynkach inwentarskich ogromna rolę przykładamy do zapewnienia optymalnych warunków zwierzętom w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności.

 

Poniżej przedstawiamy przykładową chlewnię.

 

Budynek dla trzody chlewnej na 168 loch o wymiarach 27x 81-87 x 3m i powierzchni 2237 m2 w cyklu zamkniętym w systemie rusztowym.

Konstrukcja budynku to ściany murowane z bloczka silka o grub. 24 cm oraz izolacji 10cm styropianu( opcjonalnie proponujemy konstrukcje szkieletową (konstrukcja stalowa + płyta warstwowa). Budynek na rusztach betonowych systemowych.

 

Budynek składa się z następujących sektorów:

• sektor odchowalni prosiąt

• sektor porodowy

• sektor loch w ciąży

• sektor krycia

• sektor knurów

• sektor loszek remontowych

• sektor tuczu

 

 

Usuwanie gnojowicy

Odprowadzenie gnojowicy rurociągiem  w systemie „pociągnij i spuść”.

 

Zadawanie paszy

Zadawanie paszy odbywa się z silosu za pomocą paszociągu linowo – krążkowego do automatów skrzynkowych, z wykorzystaniem dozowników paszy lub automatów ręcznych –w zależności od sektora.

 

Pojenie

Pojenie zwierząt za pomocą poideł smoczkowych, miseczkowych  lub poideł utrzymujących stały poziom wody w korytach w zależności od sektora.

 

Wentylacja

Zaprojektowano system wentylacji podciśnieniowej, sterowanej automatycznie z systemem awaryjnego otwierania wlotów powietrza i przepustnicy w kominie wyciągowym z wentylatorem w razie zaniku napięcia prądu. Do każdej komory świeże powietrze doprowadzane będzie z korytarza chlewni  za pomocą  4 wlotów powietrza o wydajności w zależności od sektora, natomiast nieświeże powietrze usuwane będzie przy pomocy komina wentylacyjnego z wentylatorem o średnicy i wydajności również w zależności od sektora chowu.

PRZECHOWALNIE

REMBUD, ...

KONTAKT

Rembud Krzysztof Paziewski

ul. Kwidzyńska 31A, Rakowiec

82-500 Kwidzyn

NIP 581-177-7736

+48 695 330 400

 

       biuro-rembud@o2.pl

 

        www.rem-bud.com.pl